Škola

Základní škola Kopřivnice - Mniší, okres Nový Jičín 

IČO
70988641

Právní forma
Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol
21.3.1996

Zařazení do školského rejstříku
1.1.2005

Název zřizovatele
Město Kopřivnice

Zřizovací listina
ze dne 1.1.2003

Školská rada
Tříčlenná, zřízena 1.11.2005

IZO ředitelství
600 138 305

Datová schránka
r6pmnmv

Vedoucí pracovník
Mgr. Ivana Bačová - ředitelka

Součásti školy

Základní škola 80 žáků
IZO 102 113 386

Školní jídelna 80 jídel
IZO 103 092 293

Školní družina 60 žáků
IZO 119 800 659 

Předchozí stránka: Úvod Následující stránka: O nás