EKOŠKOLA

Ekoskola

 

Oznámení o vstoupení do programu Ekoškola

Základní škola Kopřivnice-Mniší vstoupila od začátku školního roku 2019/2020 do programu sdružení Tereza s názvem Ekoškola.

Naším cílem je rozvíjet motivaci a schopnosti žáků měnit prostředí školy a naší krásné obce, praktikovat environmentální vzdělávání napříč předměty a zaměřit se na přátelské a ohleduplné chování ke svému prostředí.

Do programu budou zapojeni všichni žáci a učitelé školy. Jednotlivé aktivity budou připravovat specializované týmy, které se zaměří na určitý úkol.

Zároveň přivítáme kooperaci s rodiči. Pokud by rodiče chtěli spolupracovat s námi v projektu Ekoškola, popřípadě nám chtěli pomoci (myšlenkou, prací či darem), kontaktujte paní ředitelku Ivanu Bačovou nebo paní Kateřinu Wilčkovou.

 

Máme za sebou první setkání

Dne 4. 9. 2019 proběhla první společná schůzka. Sešli se žáci všech ročníků, ředitelka školy a učitelé. Společně jsme vybrali dvě témata, která budeme během školního roku rozvíjet a plnit. Po vzájemné diskusi nás napadlo zaměřit se na téma Prostředí školy a Jídlo a svět.

 

Skalka Okolí školy

Předchozí stránka: Kontakt Následující stránka: Ekokodex