Vybudování jazykové učebny


Vybudování jazykové učebny

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005662

Předmětem projektu je vybudování nové jazykové učebny - digitální jazykové laboratoře v prostorách současné studovny žáků školy. Součástí modernizace výukových prostor je vybavení učebny novým nábytkem (pracovní stoly žáků se žákovskými židlemi) pro 20 žáků. V rámci zajištění bezbariérovosti bude na schodiště budovy instalována šikmá schodišťová plošina z 1. NP do 2. NP, která doplní současnou bezbariérovost celé budovy. Projekt má přímou vazbu na rozvoj KK v oblasti komunikace v cizích jazycích.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

Výše schválené podpory: 1 507 617,65 Kč

Doba realizace: 15. 3. 2018-30. 9. 2018