Proč k nám

O naší škole

Jsme malotřídní škola, která se nachází v klidném prostředí, nedaleko lesů, polí a potoků. Škola je po kompletní rekonstrukci. Ve škole je pět učeben, tělocvična, výdejna stravy, nová moderní jazyková laboratoř. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule. Škola je zcela bezbariérová se zvedací plošinou. Momentálně  má škola pět samostatných ročníků, některé hodiny vyučujeme ve spojích. V každé třídě kromě paní učitelky pomáhá dětem i asistent pedagoga. Máme ideální podmínky pro individuální přístup k dětem podle jejich potřeb, tedy např. k dětem s poruchami učení, ale i k dětem nadaným.

Škola má dvě oddělení školní družiny, které při své činnosti využívají kromě vnitřních prostor také venkovní zahradu. Tato zahrada prošla velkou proměnou. Jsou zde instalované prvky související s výukou EVVO, jako např. budkovník, stopy zvěře, hmyzí domeček, bylinková skalka, ptačí budka s kamerou apod.

 

Nabízíme:

·        Moderní pojetí výuky.

Využíváme ve výuce moderní metody, např.  rozvoj kritického myšlení, čtenářské dílny, matematika prof. Hejného, robotika, Sfumato, badatelská výuka, podporujeme rozvoj klíčových kompetencí.

·        Sportovní aktivity pro děti.

Podporujeme sportovního ducha dětí. Zapojujeme se do spousty sportovních soutěží (miniházená, atletika, florbal, vybíjená). Organizujeme  lyžařský výcvik, plavecký výcvik a bruslení.

 ·        Výběr z velkého množství kroužků.

Například: Ekokroužek, Výtvarný, Sportovní, Kytara, Flétna, Animáček, Badatelský, Deskové hry.

·        Každoroční akce pro své žáky a jejich rodiče

Vánoční a Velikonoční tvořivé dílny, Spaní ve škole, Zahradní slavnost, Den otců, Den matek apod.

·        Zajímavé a naučné besedy.
·        Preventivní programy.
·        Podporujeme ekologické myšlení, jsme zapojeni do programu Ekoškola. 
·        Výuku  anglického jazyka od 1. ročníku a od třetího ročníku výuku informatiky.

 

Hlavní prioritou školy je příjemná rodinná atmosféra.

05

 

 

 

Předchozí stránka: Zápis do 1. třídy Následující stránka: MNIŠANSKO - VLČOVICKÝ GEOCACHING