Kurzy pro rodiče


Vzdělávání pro pedagogy i rodiče

 

Město Kopřivnice nabízí v rámci realizace projektu Místní akční plán OPR Kopřivnice (MAP) možnosti vzdělávání pro pedagogy, zaměstnance škol a školských zařízení a také pro rodiče.


Odkaz na web města Kopřivnice, kde je zveřejněn přehled pro školy i přehled pro rodiče:  

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice