Školní družina

Školní družina při Základní škole Mniší  je  v provozu denně od 11.45 do 15.45 hod.

Děti jsou rozděleny podle věku do dvou oddělení.  

Dětem je k dispozici i ranní družina od 6.15 do 7.45  hod.

 

Platba za ŠD

1 - 2x týdně 50,- Kč měsíčně

3 - 5x týdně 100,- Kč měsíčně

Platba se provádí převodem na účet č. 27-4870450257/0100 do 15. v měsíci. Podrobné informace o označení platby budou uvedeny v žákovské knížce dětí.

 

 

 

Předchozí stránka: Informatika 4. ročník Následující stránka: Dokumenty ŠD