GDPR

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, povinné informace týkající se zpracování osobních údajů.

 

Protokol o ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Dozorovému Úřadu:

Hlášení incidentu

Žádost: Uplatňování práv Subjektem údajů