4. ročník


Mg - obsah čtverce a obdélníku


AJ -  Povolání, slovesa, DÚ - kartičky - Rhyming words.


VL - Karel IV.

Prosím o doplnění informací v pracovním sešitě po 

kapitolu PŘEMYSLOVCI. Pokud nebude něco jasné, tak

vynechejte a ve škole problém rozebereme. Doplnění 

slouží jako opakování na test (Velkomoravská říše -

Přemyslovci).