4. ročníkMatematika geometrie - trojúhelník s ryskou a pravítko

(30 cm).


Český jazyk - báseň Září (čítanka, s. 3) do 21.9.2017


    
5.10.  V pátek 6.10. jdeme bruslit. Vezmeme si oblečení vhodné k

            bruslení, přilbu, rukavice, brusle nebo 30Kč na půjčení bruslí.

          Budeme odjíždět v 10.00hod, návrat na oběd. Peníze za bruslení

          budeme vybírat až po skončení všech šesti lekcí.
            
          Děti, které nebudou bruslit, zůstavají ve škole, vezmou si učebnice

            
           podle rozvrhu.


 
   23.10. Dnes sraz v 18.00hod na Spaní ve škole. Potřebujeme spacák,

             karimatku, něco dobrého na večeři a na snídani. Kartáček na zuby,

           pasta. Reflexní vesta.

            Zítra jsou jablíčkové dny. Potřebujeme 2 jablíčka.


  
  
    23.11. Chemické a fyzikální pokusy ve škole, cena 40Kč    24.11. Poslední bruslení. Prosím, aby děti donesly peníze podle počtu

            odbruslených lekcí. 1 lekce - 50Kč. Celkem bylo 6 lekcí, tj. 300Kč.

            Pokud děti některou lekci nebruslily, nebudou ji hradit..