4. ročník

Pro nemocné:M, uč., str. 10, cv. 3 - zpaměti, ústněcv. 4 - ústně, str. 11, cv. 1 - první sloupecústně, druhý sloupec do M-Š¨DÚ: M, PS, str. 4, cv. 8

Vl, PS, str. 2,3 doplnit
ČJ, uč., str. 7, cv. 10, 11, 13 - ústně

12.9.
M, uč., str. 12, cv. 1 - ústně
M, PS, str. 4, cv. 7,9
DÚ: PS, str. 5, cv. 14

DÚ: PŘ, PS, str. 3, cv.1,2
PŘ, uč. str. 8 přečíst, opsat do sešitužlutý obdélník na konci strany. Nakreslit apopsat hřib hnědý a muchomůrkuzelenou ze strany 8.

ČJ, uč., str. 9,cv. 1 - ústně, cv. 2 napsatdle zadání do sešitu Čj - Š


M, PS, str. 5, cv. 16,19,20
Do sešitu M-Š - slovní úloha z učebnice,
str. 11, cv. 3, str. 12, cv. 2
Dále procvičovat násobilku

ČJ, PS, str. 6, cv. 1
opakovat slovní druhy a vyjmenovanáslova.
ČJ, učeb. str. 10, cv. 1 - ústně, učeb., str.11, cv. 1 ústně, str. 12, cv. 1 ústně
ČJ, PS, str. 7, cv. 1 + a)
DÚ: ČJ, PS, str. 8, cv. 4 - dle zadání,správně přepsat do Čj - D


17.9.
ČJ, PS, str. 9, cv. 1,2
M, PS, str. 6, cv. 1
M, uč., str. 14, cv. 4, do M-Š
DÚ: M, PS, str. 6, cv. 2
PŘ, uč., str. 9,10 - přečíst
PŘ, PS, str. 2, cv. 3, str. 4, cv. 3,4,5