4. ročník


11.12.

 

ČJ, PS, str. 34, cv. 3

ČJ, učeb., str. 42, cv. 8 - ústně, cv. 9

(ČJ - Š), přepsat, určit slovní druhy

opsat modný rámeček do školního sešitu


DÚ: ČJ, PS, str. 35, cv. 8


M, procvičovat písemné dělení se

zbytkem


VL- zápis z učebnice Orientace v krajině,

nakreslit směrovou růžici

DÚ, učeb. VL, str. 21, zopakuj si: napsat

do sešitu odpovědi na jednotlivé otázky