2. ročník  Závěrečné písemné práce 

   Pátek 15.6. 

  M -   +,- do 100
           
          Zaokrouhlování na desítky

          Násobení, dělení 0-5

          Slovní úloha

          Rýsování a měření úsečky
   Pondělí 18.6.


     Čj - Řazení podle abecedy

         - Slova nadřazená, souznačná, protikladná

         - U,ú,ů

         - I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách

         - Dě, tě, ně, bě, pě, vě mě

         - Doplňování souhlásek (např. sud/t)

         - Podst.jména, slovesa, předložky, spojky