1. ročník

Naše fotka z Moravskoslezského deníku :-)

Co se právě učíme?

Čj

- první a poslední hláska ve slovech, snažíme se rozkládat slova na hlásky (a naopak - skládat slova z hlásek)

- vytleskávání slabik, značení počtu slabik tečkami

- orientace na stránce - řádek, vedle, pod, nad, vlevo, vpravo, uprostřed, mezi, první, poslední,...

- pohyb očí na řádku zleva doprava 

- slova ve větě, graficky znázorňujeme větu

- vysvětlujeme si rozdíl mezi pojmy věta, slovo, slabika, písmeno

- uvolňovací grafomotorická cvičení

- píšeme psací písmena m, l, e, a, i, u, s - a slabiky a slova z nich

- opisujeme, přepisujeme a začínáme s diktátem

- vyvození písmen M,m, A,a, L, l, E,e, S, s, O, o, P, p, U, u, I, i, T, t, J, j, Y, y, N, n- vyhledáváme v textu, vybarvujeme, posloucháme a určujeme, kde je dané písmeno ve slově

- čteme slabiky - kombinace probraných velkých a malých písmen a délek 

- Čtem věty a jednoduché texty

- skládáme a píšeme slabiky a slova

 

M

- počítáme do 10, poznáme číslice do 10, seřadíme čísla 0 - 10, 10 - 0

- porovnáváme čísla pomocí symbolů < > =

- pojmy před, za, hned před, hned za (v souvislosti s číselnou řadou do 10)

- píšeme číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

- sčítáme a odčítáme do 5

- rozkládáme čísla do 5

- sčítáme a odčítáme s nulou

- umíme vypočítat řetězce příkladů

- poznáme základní geometrické tvary

- učíme se orientovat na ploše a v prostoru


 

Po