1. ročník

Prosím, pošlete do školy peníze za focení, až budou fotky hotové, paní fotografka je přiveze do školy a bude si chtít peníze hned odvézt.


Co jsme dělali třetí školní týden?

Čj

- první a poslední hláska ve slovech, začínáme rozkládát kratší slova na hlásky (a naopak - skládat slova z hlásek)

- vytleskávání slabik, značení počtu slabik tečkami

- orientace na stránce - řádek, vedle, pod, nad, vlevo, vpravo, uprostřed, mezi, první, poslední,...

- pohyb očí na řádku zleva doprava (čtení obrázků)

- uvolňovací grafomotorická cvičení

- vyvození písmen M,m, A,a. L, l - vyhledáváme v textu, vybarvujeme, posloucháme a určujeme, kde je dané písmeno ve slově

- čteme slabiky ma, má, Ma, Má, MA, MÁ


M

- počítáme do 10, poznáme číslice do 10, seřadíme čísla 0 - 10, 10 - 0

- porovnáváme čísla pomocí symbolů < > =

- pojmy před, za, hned před, hned za (v souvislosti s číselnou řadou do 10)

 

 


Doplnění seznamu do výtvarné výchovy
  

Děti do výtvarné výchovy budou potřebovat štětec, tempery a kelímek na vodu. Jinak zůstavávají věci ze seznamu níže (zástěrka/tričko, ubrus a hadříky).


 

      Co nachystat pro prvňáčka - verze pro tisk. 

Po