Aktuality
Prosíme
rodiče  o přispění cen do tomboly, popř.

finanční příspěvek, který použijeme na nákup tomboly.

                                                              Děkujeme. Sběr plastových vršků

Naše škola  se v letošním školním roce  opět zapojila do sběru plastových vršků.  Sběrem můžete tentokrát pomoci Elišce Němcové, která je žačkou naší školy. Nádoba, do které sbíráme vršky, je umístěna v chodbě naší školy.

                                             Děkujeme