Celoroční plán

Plán práce školy na školní rok 2019/2020

Září  aktovka

5. 9.  16,00 hod. schůzka s rodiči (seznámení s plány, organizací školního roku, informace k platbám)

9.9. -  Focení prvňáčků – viz leták

13.9. – Dopravní výchova v Kopřivnici – 2.- 4.ročník

17. 9. Focení prvňáčků do Deníku

26.9.  Miniházená

27. 9. Drakiáda – za příznivého počasí

Říjen 

zahájení činnosti kroužků

8.10. Planeta Země - kino Frenštát p. R., 4. a 5. roč., 70 Kč, Kolumbie – ráj slasti a neřesti

17. - 18. 10. Odevzdání zvážených kaštanů a žaludů ve škole

21.10. Anglické představení pro 4. a 5. roč.- Lazy goat, cena 70 Kč

24. - 25. 10. akce ,,Nocování s knížkou“

29. - 30. 10. Podzimní prázdniny

Lichnovský chytrolín

Listopad

7. 11. od 14,00 do 16,00 individuální konzultace-informace o prospěchu a chování (rezervace času bude možná na webu školy)

akce Motýlek

25. 11. Začátek plavecké výuky

28.11. Preventivní programy – 3.+4.roč – Bezpečnost na internetu, 5.roč.  -  Vlivy kouření

Prosinec

Mikulášská besídka pořádaná obcí

6.12. – Strom života – výukový program pro 5.ročník

10. 12. Předvánoční dílny pro veřejnost (od 15,30) + Den otevřených dveří pro veřejnost

Rozsvěcování vánočního stromu Mniší

Filmové představení v Kopřivnici (sponzoruje Brose)

20.12. Projektový den Vánoce

21. 12. - 5. 1. Vánoční prázdniny

Leden

Maškarní ples

30.1. Vysvědčení

31.1. Pololetní prázdniny

Předškoláci ve výuce

Únor

10. 2. - Poslední plavání

11. 2. -14.2. – lyžařský výcvik

17.2. – začátek bruslení

29. 2. – 8. 3. Jarní prázdniny

 Březen

2.3. – 8.3. – Jarní prázdniny

Vynášení Morény- účast na akci MŠ Mniší

23. 3. Poslední bruslení

Den otevřených dveří

 Duben

9.-13.4. – Velikonoční prázdniny

2.4. – Velikonoční dílny

 Projektový den - Den Země s ekoprogramem

23. 4. od 14,00 do 16,00 individuální konzultace-informace o prospěchu a chování(rezervace času bude možná na webu školy)

 Květen  

Odpolední program ke Dni matek

Dopravní výchova na dopravním hřišti

Ukončení činnosti zájmových kroužků

Dopravní soutěž pro 4. a 5.roč.

Lubinská střela – vybíjená 3.-5.roč

Taneční koncert v KD Kopřivnice

31. 5. Den dětí – zábavné dopoledne

Červen

Den otců

školní výlet

atletické závody

návštěva ZŠ Lichnov (5. ročník)

25. 6. Zahradní slavnost

 

Měsíční plány budou doplněny o exkurze a účasti na soutěžích- vědomostních, výtvarných, sportovních a dopravních. Dále budou děti proškolovány z environmentální, dopravní výchovy a preventivních programů zaměřených na počítačovou gramotnost.

Škola bude zapojena do celostátního projektu RECYKLOHRANÍ a Ekoškola.

Škola bude zapojena do sběru papíru za finanční odměnu škole .

Kroužky organizované školou: Dramatický  kroužek, Animáček, Kytara, Výtvarný kroužek. Kroužky hrazené z projektů a šablon – Sportuj ve škole, Logika a deskové hry, Badatelský kroužek, Ekokroužek

Nepovinný předmět: Náboženství

Opět nabízíme pro děti, které potřebují pomoc při výuce: Nápravnou péči a Doučování.

 

Předchozí stránka: Organizace školního roku Následující stránka: Školní sběr