Školní sběr

Ve školním roce 2019/2020 bude na naší škole probíhat sběr těchto surovin:

Starý papír (celoroční sběr)
- balíky papíru můžete nosit do kontejnerů, které jsou umístěny na parkovišti u hřbitova.
Věděli jste, že ze 70 kg starého papíru se vyrobí stejné množství nového papíru jako z jednoho stromu?

                                             popela

Baterky a drobné elektrospotřebiče   

Staré mobily 

Cartridge a tonery

Naše škola se zapojila do projektu Recyklohraní, jehož cílem je realizace zpětného odběru baterií a elektrozařízení. Díky Recyklohraní šetří naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Žáci v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče a baterie. Výsledky studie jednoznačně prokazují, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Více informací o tomto projektu naleznete zde. recyklo

 

 

Předchozí stránka: Celoroční plán Následující stránka: Jídelníček